Czwartek, 19 maj. Imieniny Piotra i Mikołaja.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Aktualności

News

Uwaga! Ważny komunikat

Dodano: 2022-05-16 14:23:12 Autor:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Funduszu, którzy dokonują rzekomych kontroli m.in. w ramach programu Czyste Powietrze u mieszkańców województwa wielkopolskiego.
 
 
News

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Olimpijskiej w Golinie

Dodano: 2022-05-12 13:48:24 Autor:
 
W dniu 9 maja 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Olimpijskiej w Golinie. W ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż drogi planuje się budowę obustronnych chodników dla pieszych, zatoki postojowe oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji.
 
 
News

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodano: 2022-02-08 09:02:05 Autor:
 
Drodzy mieszkańcy! W związku z obowiązkiem posiadania przez każdą Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie danej jednostki (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na terenie Gminy Golina zbierane są zgłoszenia od mieszkańców w zakresie posiadanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Kto do tej pory nie dopełnił tego obowiązku, może to jeszcze zrobić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 roku za pośrednictwem: sołtysa, poczty na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, poczty elektronicznej na adres: e.karnafel@golina.pl, osobiście w Urzędzie, pokój nr 6 w godzinach pracy tj. 7.30 - 15.30.
 
 
News

Komunikat w sprawie pomocy suszowej

Dodano: 2022-05-05 15:23:30 Autor:
 
Z dniem 16 maja br. ma ruszyć nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2021 roku. Rząd zabezpieczył na ten cel 450 mln zł. Rolniku! - jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy - lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu, - złożyłeś wniosek poprzez tzw. „aplikację suszową” o oszacowanie strat z tytułu wystąpienia suszy lub posiadasz protokół oszacowania szkód w przypadku pozostałych wymienionych zjawisk atmosferycznych, możesz się ubiegać o pomoc! Złóż wniosek w terminie od 16 maja do 30 czerwca br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej ARiMR.
 
 
News

Od kwietnia 2022 roku bioodpady odbierane będą wyczłącznie z pojemników

Dodano: 2022-03-04 08:45:02 Autor:
 
Odpady ulegające biodegradacji zbieramy wyłącznie w pojemniki koloru brązowego z napisem „BIO”, z tym, że pojemnik może być pokryty kolorem brązowym i napisem „BIO” tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających. W pojemniki mieszkańcy wyposażają się we własnym zakresie.
 
 
News

Złóż deklarację o źródle ciepła do CEEB. To obowiązek. Masz czas do 30 czerwca 2022 r.

Dodano: 2022-04-29 08:54:53 Autor:
 
Zgodnie z prawem od 1 lipca 2021 roku właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, mają rok na złożenie specjalnej deklaracji - do 30 czerwca 2022 r. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca ub.r. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 r. to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.
 
 
News

Badanie ankietowe - Aglomeracja Konińska

Dodano: 2022-04-25 14:46:51 Autor:
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety pozwalającej poznać Państwa opinie o usługach publicznych i potrzebach rozwojowych gmin leżących na obszarze Aglomeracji Konińskiej, która obejmuje miasto Konin oraz 14 gmin powiatu konińskiego (w tym m.in. gminę Golina). Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfst7jtxvb
 
 
News

Umowa z Wojewodą Wielkopolskim na przebudowę ul. Olimpijskiej w Golinie podpisana!

Dodano: 2022-04-26 14:45:57 Autor:
 
Podczas briefingu prasowego w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał z Gminą Golina umowę na dofinansowanie inwestycji pn."Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gminę Golina reprezentowały Anna Górzna - Zastępca Burmistrza Goliny i Janina Adamczewska - Skarbnik Goliny. Wartość projektu: 1 642 819,11 zł, dofinansowanie 80%: 1 314 255,28 zł, wkład własny 20%: 328 563,83 zł.
 
 
News

ZŁOTE GODY W GMINIE GOLINA

Dodano: 2022-04-26 12:31:22 Autor:
 
10 par z gminy Golina obchodziło złote gody. W imieniu wspólnoty samorządowej gratulował im burmistrz Mirosław Durczyński, podkreślając, że przykład ich życia ma duże pozytywne znaczenie dla społeczności lokalnej. Wręczył jubilatom medale ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta RP.
 
 
News

Wielkie sprzątanie brzegów Warty w Radolinie

Dodano: 2022-04-26 15:24:45 Autor:
 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” po raz drugi włączyło się w ekologiczną akcję sprzątania brzegów Warty z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.
 
 
News