Piątek, 12 sierpień. Imieniny Klary i Hilarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

XXIV Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS.

Dodano: 2022-06-14 11:44:17 Autor:
 
Reprezentacja powiatu konińskiego zajęła II miejsce podczas XXIV Letniej Wielkopolskiej Spartakiady Ludowych Zespołów Sportowych Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 12 czerwca 2022 r. w Żerkowie.
 
 
News

Informacja dla rolnika, którego gospodarstwo zostało dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

Dodano: 2022-05-30 10:38:40 Autor:
 
Niezwłocznie po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi,huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.
 
 
News

Stadion Miejski w Golinie zostanie przebudowany. Powstanie bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia w dal!

Dodano: 2022-05-27 15:11:51 Autor:
 
W dniu 26 maja 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal na Stadionie Miejskim w Golinie.
 
 
News

Szkolę się, by być bezpieczniejszym – Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku

Dodano: 2022-05-25 14:46:29 Autor:
 
Dwuletni projekt „ Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2018-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej.
 
 
News

Uroczyste przekazanie promes w ramach rządowego programu "Senior+"

Dodano: 2022-05-24 09:36:17 Autor:
 
W dniu 23 maja 2022 r. wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał samorządom dofinansowanie na łączną kwotę ponad 5 mln zł na realizację zadań w ramach programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W briefingu prasowym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu udział wzięli: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann oraz parlamentarzyści – Jadwiga Emilewicz oraz Bartłomiej Wróblewski. Gmina Golina otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu wieloletniego "Senior+" w kwocie 58 320 zł w ramach Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, edycja 2022 r.
 
 
News

Setną rocznicę urodzin 19 maja br. obchodziła mieszkanka naszej gminy

Dodano: 2022-05-20 08:58:38 Autor:
 
Setną rocznicę urodzin 19 maja br. obchodziła mieszkanka naszej gminy. Z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia oraz kwiaty i upominek w imieniu samorządu przekazał jubilatce Burmistrz Goliny - Mirosław Durczyński oraz kierownik USC - Kinga Szykowna.
 
 
News

Uwaga! Ważny komunikat

Dodano: 2022-05-16 14:23:12 Autor:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Funduszu, którzy dokonują rzekomych kontroli m.in. w ramach programu Czyste Powietrze u mieszkańców województwa wielkopolskiego.
 
 
News

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Olimpijskiej w Golinie

Dodano: 2022-05-12 13:48:24 Autor:
 
W dniu 9 maja 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Olimpijskiej w Golinie. W ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż drogi planuje się budowę obustronnych chodników dla pieszych, zatoki postojowe oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji.
 
 
News

Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dodano: 2022-05-24 10:25:46 Autor:
 
3 Maja przed południem przedstawiciele władz samorządowych upamiętnili Św. Konstytucji 3 Maja składając wiązanki kwiatów oraz znicze przy obelisku na Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie
 
 
News

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodano: 2022-02-08 09:02:05 Autor:
 
Drodzy mieszkańcy! W związku z obowiązkiem posiadania przez każdą Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie danej jednostki (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na terenie Gminy Golina zbierane są zgłoszenia od mieszkańców w zakresie posiadanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Kto do tej pory nie dopełnił tego obowiązku, może to jeszcze zrobić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 roku za pośrednictwem: sołtysa, poczty na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, poczty elektronicznej na adres: e.karnafel@golina.pl, osobiście w Urzędzie, pokój nr 6 w godzinach pracy tj. 7.30 - 15.30.
 
 
News