Piątek, 22 październik. Imieniny Filipa i Kordulii.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyjmie wraz z partnerem- Sołectwem Przyjma zostali nominowani w IV Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych FLORIANY 2021.

W ramach Konkursu FLORIANY, którego organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wybierane były najlepsze społeczne inicjatywy zrealizowane przez ochotnicze straże pożarne przynoszące pożytek społecznościom mniejszych miast i miejscowości.

Celem konkursu  było docenienie tego typu działalności realizowanych przez ochotnicze straże pożarne, promowanie społecznej aktywności członków OSP i współpracy z samorządami oraz organizacjami działającymi lokalnie, inspirowanie innych do kreatywności i podejmowania inicjatyw służących całej społeczności.

Przedsięwzięcie  "Przyjma- nasza wieś, nasza wspólna sprawa" zostało docenione przez Kapitułę konkursu i znalazło się wśród trzech wyróżnionych inicjatyw spośród ponad  200 zgłoszeń z całej Polski.

Uhonorowana inwestycja polegała na poprawie estetyki miejscowości, modernizację i doposażenie  remizy OSP w Przyjmie oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego wokół budynku. Prace zostały wykonane przez mieszkańców wsi oraz druhów ochotniczej straży pożarnej.

Środki finansowe na realizację zostały pozyskane dzięki dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dotacji z Gminy Golina oraz funduszowi sołeckiemu.

Zwieńczeniem konkursu była gala finałowa "FLORIANY 2021", na którą zaproszone zostały ochotnicze straże pożarne i ich partnerzy nominowani do nagrody głównej. Tegoroczna edycja konkursu  była wyjątkowo uroczysta z okazji jubileuszu 100-lecia zjednoczenia ochotniczego ruchu strażackiego i działalności pod wspólnym sztandarem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który w tym roku obchodzimy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyjmie odebrała z rąk Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP-druha Waldemara Pawlaka statuetkę za zdobycie nominacji do finału IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych, pamiątkowy medal " W Jedności Siła" i  upominki.

Mieszkańcom Przyjmy oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej gratulujemy osiągnięcia  sukcesu na arenie ogólnopolskiej i życzymy dalszych tak owocnych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności.