środa, 14 kwiecień. Imieniny Justyny i Waleriana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Komisje

News

Rada Miejska w Golinie

 1. Komisja Rewizyjna

  Przewodniczący:

  • Krzysztof Szymański 

  Z-ca Przewodniczącego:

  • Iwona Kościelska  

  Członkowie:
  • Elżbieta Cieślak 
  • Tomasz Duryński
  • Paweł Grochociński   
 2. Komisja do spraw Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Przewodniczący:

  • Maciej Kwaśniewski 

  Zastępca Przewodniczącego:

  • Marcin Aniszewski 

  Członkowie:

  • Elżbieta Cieślak  
  • Tomasz Duryński 
  • Urszula Furmaniak
  • Paweł Grochociński 
  • Wojciech Grodzki
  • Anna Kapturska
  • Iwona Kościelska 
  • Mariusz Majewski 
  • Kazimierz Substelny 
  • Krzysztof Szymański 
  • Wojciech Wojdyński 
 3. Komisja do spraw Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych

  Przewodniczący:

  • Janusz Mirek 

  Zastępca Przewodniczącego:

  • Zofia Kasprzak 

  Członkowie:

  • Marcin Aniszewski 
  • Elżbieta Cieślak 
  • Tomasz Duryński 
  • Urszula Furmaniak 
  • Wojciech Grodzki 
  • Anna Kapturska 
  • Maciej Kwaśniewski 
  • Mariusz Majewski 
  • Kazimierz Substelny 
  • Wojciech Wojdyński 
 4. Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Przewodniczący:

  •  Wojciech Grodzki

  Zastępca Przewodniczącego:

  •   Zofia Kasprzak

  Członkowie:

  • Marcin Aniszewski 
  • Anna Kapturska
  • Iwona Kościelska 
  • Maciej Kwaśniewski 
  • Janusz Mirek
  • Krzysztof Szymański
  • Wojciech Wojdyński 

 5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Przewodniczący:
  • Zofia Kasprzak  

Członkowie:

  • Paweł Grochociński 
  • Janusz Mirek