Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Dodano: 2023-01-11 15:08:31 Autor:
 
Wojewoda Wielkopolski uchyla rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów pleszewskiego, kaliskiego, konińskiego i jarocińskiego
 
 
News

Na świat przyszły, pierwsze w historii gminy Golina i sołectwa Przyjma trojaczki!

Dodano: 2023-01-09 12:24:53 Autor:
 
Szanowni mieszkańcy, z ogromną radością przyjęliśmy informację o przyjściu na świat, pierwszych w historii Gminy Golina i sołectwa Przyjma trojaczków. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się Wiktoria, Nikola i Gabrysia. Szczęśliwym Rodzicom życzymy siły, wytrwałości i cierpliwości w tak odpowiedzialnym zadaniu, jakim jest wychowanie dzieci, a dziewczynkom dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego! Czekamy na Wasz szczęśliwy powrót do domu.
 
 
News

Starostwo Powiatowe w Koninie informuje o wstrzymaniu przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

Dodano: 2023-01-05 12:42:19 Autor:
 
Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach tegorocznego naboru „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego”, która wpłynęła w ciągu pierwszych trzech dni Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, iż dzień 5 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2023. Wnioski złożone do tut. Starostwa po 5 stycznia 2023 r. nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelaria ogólnej Starostwa Powiatowego w Koninie lub na skrzynkę podawczą ePUAP.
 
 
News

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2023 r.

Dodano: 2023-01-05 11:05:13 Autor:
 
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą LI/319/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 listopada 2022r., od 1 stycznia 2023 r. ulegają zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
 
News

Wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r.

Dodano: 2023-01-02 12:04:06 Autor:
 
Mieszkańcy gminy Golina mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r.
 
 
News

Harmonogramy odbioru odpadów 2023 rok

Dodano: 2022-12-29 08:07:11 Autor:
 
W 2023 roku odpady komunalne będą obierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie sp. z o.o.
 
 
News

2 stycznia 2023 roku rusza akcja usuwania azbestu - wnioski można składać w Starostwie Powiatowym w Koninie

Dodano: 2022-12-28 08:05:24 Autor:
 
Powiat Koniński w 2023 r. po raz siedemnasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu. Od początku, celem „Programu usuwania azbestu…” jest pomoc osobom fizycznym posiadającym nieruchomość w powiecie konińskim w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych.
 
 
News

Utrudnienia związane z zakupem węgla na preferencyjnych warunkach

Dodano: 2022-12-19 13:25:39 Autor:
 
Z uwagi na utrudnienia związane z dostępnością węgla na terminalu zarządzanym przez firmę PGE sp z o.o. w Krakowie, mieszkańcy gminy Golina muszą poczekać na zakup węgla na preferencyjnych warunkach
 
 
News

Gmina Golina po raz kolejny z unijnym dofinansowaniem!

Dodano: 2022-12-20 15:07:11 Autor:
 
Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego uzyskało dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 
 
News

Pamiętajmy o obowiązku odśnieżania oraz usuwania oblodzeń z chodników

Dodano: 2022-12-20 09:45:06 Autor:
 
Właściciele posesji mają obowiązek dbania o porządek na chodniku. W szczególności o sprzątanie chodnika, który przylega do ich nieruchomości, i jego odśnieżanie. Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 
 
News