środa, 29 maj. Imieniny Teodozji i Magdaleny.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Manewry gminne jednostek OSP z terenu gminy Golina 2022

Dodano: 2022-10-17 08:30:29 Autor:
 
W dniu 15 października 2022 r. odbyły się manewry gminne w formie warsztatów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Golina. W manewrach uczestniczyły jednostki OSP Golina, OSP Przyjma, OSP Węglew, OSP Kawnice, OSP Rosocha, OSP Kraśnica, OSP Spławie, OSP Myślibórz, OSP Adamów. Dodatkowo z zaproszenia skorzystała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Golina, która wcieliła się w rolę obserwatorów ćwiczeń. Manewry odbyły się w miejscowości Przyjma.
 
 
News

Prewencyjny plan dystrybucji jodku potasu dla mieszkańców Gminy Golina

Dodano: 2022-10-17 08:24:13 Autor:
 
Gmina Golina realizując wytyczne w zakresie działań prewencyjnych związanych z przygotowaniami do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu wyznaczyła na terenie gminy 11 punktów dystrybucji. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na obszarze naszego kraju.
 
 
News

Okresowe kontrole źródeł ogrzewania

Dodano: 2022-10-14 10:22:36 Autor:
 
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania
 
 
News

Uwaga utrudnienia! Czyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Spławie

Dodano: 2022-10-12 13:24:21 Autor:
 
Drodzy Mieszkańcy sołectwa Spławie! W dniu 17.10.202 r. rozpoczną się prace związane z czyszczeniem kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Spławie, co w znaczący sposób utrudni odprowadzenie wody opadowej z powierzchni drogi gminnej oraz powiatowej i może spowodować zastoje wodne na drodze. Prace konserwatorskie potrwają do 10.11.2022 r. prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności. Nadmieniam, że podjęte działania mają na celu poprawę funkcjonowania kanalizacji deszczowej.
 
 
News

Zapraszamy do udziału w detektywistycznej grze terenowej

Dodano: 2022-09-15 09:37:54 Autor:
 
Szanowni Państwo! Biblioteka Publiczna w Golinie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Razem dla Goliny" zaprasza małych i dużych mieszkańców gminy Golina do udziału w detektywistycznej grze terenowej pn.: "Śladami historii", która odbędzie się w dniu 15.10.2022 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.golina.naszabiblioteka.pl lub osobiście w siedzibie Biblioteki do dnia 12.10.2022 r. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Arkady Radosława Fiedler, słynny podróżnik i pisarz. Na zwycięzców czekają nagrody! Czeka na Państwa mnóstwo emocji i wrażeń. Zapraszamy!
 
 
News

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Arkadym Radosławem Fiedlerem

Dodano: 2022-09-15 09:46:01 Autor:
 
Szanowni mieszkańcy! Biblioteka Publiczna w Golinie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Razem dla Goliny" serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Arkadym Radosławem Fiedlerem, słynnym podróżnikiem i pisarzem. Spotkanie odbędzie się w dniu 15.10.2022 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Golinie.
 
 
News

Konsultacje dot. przestrzennego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Węglew i Kraśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodano: 2022-10-05 11:57:46 Autor:
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 503), art. 39 ust. 11, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/184/2021 z dnia 29.04.2021r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów w obrębach Węglew i Kraśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 20.10.2022r. do 25.11.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.golina.pl. Dyskusja publiczna nad projektowanymi rozwiązaniami przyjętymi w dokumencie wyłożonym do wglądu, odbędzie się w dniu 16.11.2022r., o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1.
 
 
News

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Dodano: 2022-10-10 15:54:14 Autor:
 
z dnia 5 października 2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Koniński
 
 
News

Komunikat Państwowej Straży Pożarnej - "OKRES GRZEWCZY - OBOWIĄZKI I ZAGROŻENIA"

Dodano: 2022-10-07 08:43:30 Autor:
 
Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w naszym mieszkaniu, tam gdzie czujemy się najbezpieczniej i dość często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. Corocznie w okresie grzewczym odnotowywana jest zwiększona liczba interwencji w lokalach i budynkach mieszkalnych. Najczęściej dochodzi do pożarów sadz w kominie oraz zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla - CZADU.
 
 
News

JUŻ CZAS! GŁOSUJ CODZIENNIE NA NAJLEPSZE UNIJNE PROJEKTY

Dodano: 2022-10-06 15:00:30 Autor:
 
Angażujesz się w działania na rzecz lokalnych społeczności? Doceniasz zmiany wprowadzane przy wsparciu Funduszy Europejskich? Zagłosuj i wybierz z nami najlepsze unijne projekty w ramach plebiscytu „Łączy nas Wielkopolskie. Głosowanie już ruszyło za pośrednictwem strony: https://laczynaswielkopolskie.pl/ i potrwa do 23 października. Nasz projekt został nominowany w kategorii trzeciej „Łączy nas… dobry klimat”
 
 
News