Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Festyn na zakończenie lata 28.08.2022

Dodano: 2022-08-11 13:06:51 Autor:
 
Burmistrz Goliny zaprasza na Festyn na zakończenie lata "Kolorowy świat - miasto dzieciom", który będzie mieć miejsce 28 sierpnia 2022 r. na Targowisku Miejskim w Golinie.
 
 
News

Filmowa wersja historii OSP w Golinie

Dodano: 2022-08-01 09:14:56 Autor:
 
Bogaty materiał historyczny związany z powstaniem i rozwojem Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie, który do tej pory istniał jedynie na kartach kronik, doczekał się wydania w wersji filmiku promocyjnego. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z tą ciekawą historią. Materiał filmowy w załączeniu.
 
 
News

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. tworzenia LSR na lata 2023 - 2027

Dodano: 2022-07-22 13:12:13 Autor:
 
Drodzy Mieszkańcy! Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. tworzenia LSR na lata 2023 - 2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do udziału zapraszamy mieszkańców gminy Golina, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru. Spotkanie odbędzie się w dniu 28.07.2022 r. w godz. 16.00 - 19.00 w Urzędzie Miejskim w Golinie , ul. Nowa 1, 62-590 Golina.
 
 
News

Apel do mieszkańców o prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej

Dodano: 2022-07-22 08:48:05 Autor:
 
W związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczącymi nieprzyjemnych zapachów dochodzących z przepompowni ścieków i podejrzeniami nielegalnego przepompowywania ścieków do sieci kanalizacyjnej, zmuszeni jesteśmy do podjęcia wszelkich działań mających na celu ukrócenie tego typu procederów (...)
 
 
News

Miejscowości Głodowo i Lubiecz otrzymały dofinansowanie w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"

Dodano: 2022-07-08 15:13:08 Autor:
 
Dwa projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś - edycja XII". Sołectwo Głodowo otrzymało dotację na budowę chodnika, ogrodzenia oraz placu zabaw przy świetlicy, z kolei sołectwo Lubiecz otrzymało środki na nową wiatę przystankową oraz dalsze zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego.
 
 
News

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Spławiu

Dodano: 2022-07-08 14:31:01 Autor:
 
Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Spławie, gm. Golina" będzie realizowała firma Trans-Spili Sp. z.o.o, która przystąpiła w czerwcu do przetargu i zaoferowała najniższą cenę 548 919,48 zł. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 7 lipca 2022 r.
 
 
News

Informacja o obowiązku podłączania się do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej

Dodano: 2022-07-05 10:09:14 Autor:
 
Burmistrz Goliny informuje w szczególności mieszkańców miejscowości: Kawnice, Kraśnica, Węglew, Adamów, Spławie, Kawnice, Golina ul. Jagodowa o możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to obowiązek właściciela nieruchomości wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297 t.j.).
 
 
News

Rodzinny spływ kajakowy – Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku

Dodano: 2022-06-28 09:34:05 Autor:
 
Dwuletni projekt „ Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2018-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej.
 
 
News

Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie wystartowała

Dodano: 2022-06-28 08:39:50 Autor:
 
W wyniku wyborów do MRM na kadencję 2022 - 2024 wybranych zostało 7 radnych w wieku 13-15 lat ze szkół podstawowych Gminy Golina. Na pierwszej sesji w czwartek 23 czerwca 2022 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie odnotowano 100% frekwencję. Do wyboru przewodniczącego MRM sesję prowadził Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, a młodzi przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie.
 
 
News

Diamentowy jubileusz Księdza Prałata

Dodano: 2022-06-27 08:27:12 Autor:
 
26 czerwca w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie ks. prałat Marian Górski – wieloletni proboszcz, dziekan, a obecnie senior, świętował diamentowy jubileusz święceń kapłańskich. Sakrament ten przyjął 24 czerwca 1962 r. w Bazylice Katedralnej we Włocławku przez posługę ks. bpa Antoniego Pawłowskiego. Z tej to właśnie tak wyjątkowej okazji nasz Dostojny Jubilat koncelebrował wraz z proboszczem ks. dziekanem Andrzejem Urbańskim, pochodzącym z Goliny ks. kanonikiem Ryszardem Nowickim i wikariuszem ks. Arturem Kazeckim dziękczynną Mszę św. Była ona uroczystym „Te Deum laudamus” za 60 lat posługi na niwie Bożej w diecezji włocławskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej.
 
 
News