Ogłoszenie Burmistrza (padłe zwierzęta)

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Goliny informuje, że z dniem 1 kwietnia 2013r. Firma „NAUTIL" - Kazimierz Nawrocki - Golina, ul. 1 Maja 52 rozpoczyna zbiórkę  padłych zwierząt objętych dopłatą z ARiMR ( bydło, owce, kozy, trzoda chlewna, konie oraz pozostałe -zwierzęta leśne i domowe ).

          Zgłoszenia przyjmowane są przez całą dobę pod numerem telefonu :

691-859-710