Wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.11.2020 - 30.09.2023

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat trzech, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2020 Burmistrza Goliny z dnia 1 października 2020 r.