Jesteś tutaj:   

Rejestr petycji 2021

REJESTR PETYCJI

2021 rok

L.p.  Data złożenia  Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję  Przedmiot petycji/skan  Termin załatwienia petycji  Sposób załatwienia petycji/skan 

odpowiedzi

Opinie zasięgane
w sprawie petycji
 
 1.  21.02.2021 r.

Teresa Garland

skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina,  teresagarlandartist@protonmail.ch

Wyrażenie przez Radę Miejską opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski
Załącznik_treść petycji
02.03.2021 r. przekazana do postępowania przed komisją skarg, wniosków
i petycji,

 - 02.03.2021 r. przekazana do postępowania przed komisją skarg, wniosków
i petycji,

Odpowiedź

 Brak
 2.  04.03.2021 r.

 Teresa Garland

skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina,  teresagarlandartist@protonmail.ch

 

Wyrażenie przez Radę Miejską poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Załącznik_treść petycji
 

05.03.2021 r.

przekazana do postępowania przed komisją skarg, wniosków
i petycji
 

- 05.03.2021 r.

przekazana do postępowania przed komisją skarg, wniosków
i petycji,

Odpowiedź

 Brak
 3.  21.12.2021 r.  Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok KRS 00000443710  

Petycja o Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad
Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu
uchwalenia następujących Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych

Załącznik_treść petycji

Uzupełnienie petycji
 

21.01.2022 r.

przekazana do postępowania przed komisją skarg, wniosków
i petycji,

 

- 21.01.2022 r.

przekazana do postępowania przed komisją skarg, wniosków
i petycji,

Odpowiedź

 Brak