Jesteś tutaj:   

Rejestr petycji 2022

REJESTR PETYCJI

2022 rok

Tworzenie danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych (wyszukiwania, przeglądania i pobierania)

L.p.  Data złożenia  Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję  Przedmiot petycji/skan  Termin załatwienia petycji  Sposób załatwienia petycji/skan 

odpowiedzi

Opinie zasięgane
w sprawie petycji
 
 1.  08.03.2022 r.

Cech Zdunów Polskich

Rynek 2, 63-760 Zduny

Podjęcie uchwał mających na celu naprawę programów ochrony powietrza

Treść_petycji

Załącznik_treść petycji

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

- 14.03.2022 r. przekazana zgodnie
z właściwością do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu

 

Pismo_zawiadomienie

 Brak
 2. 19.07.2022   

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

 Wdrażanie obowiązkowych środków poprawy efektywności  energetycznej oraz umieszczenie na stronie www Gminy lub BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)

Treść petycji

Infografika PSPS

 nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   
 3. 14.10.2022

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

 

Tworzenie danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych (wyszukiwania, przeglądania i pobierania)

Treść petycji

 nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji