Druki do pobrania

  URZĄD MIEJSKI W GOLINIE        ul. Nowa 1 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I BUDOWNICWO
tel/fax (63) 241-80-95   wew. 249
 

DRUKI DO POBRANIA 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ustawa dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz.1990 ze zm.)

 

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym

3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego

4. Wniosek o zmianę decyzji w części

5. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

6. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału