Likwidacja działalności gospodarczej

likwidacja działalności gospodarczej

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  tel/fax (063) 241-80-95   wew. 250
 

Postępowanie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej
Podstawa prawna: Art. 88e, ust. 1, pkt. 1, ustawy z dnia 19.11. 1999 roku. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej - Wniosek -DG-01
II. ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
III. UWAGI
Odbiór decyzji o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę;
  • za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.