Podział nieruchomości

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE        ul. Nowa 1 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA I KATASTRY    
 
tel/fax (63) 241-80-95   wew. 242
 
 

POSTĘPOWANIE  ADMINISTRACYJNE  W  SPRAWIE  PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wniosek o podział nieruchomości (załączniki we wniosku)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni
 
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Inspektor  ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od dnia doręczenia.