W N I O S E K o podział nieruchomości

Wniosek

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE        ul. Nowa 1 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA I KATASTRY    
 
tel/fax (63) 241-80-95   wew. 242
 
 

POSTĘPOWANIE  ADMINISTRACYJNE  W  SPRAWIE  PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA  UŻYTKOWANIA  WIECZYSTEGO  W  PRAWO WŁASNOŚCI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wniosek  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni
 
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Inspektor  ds. Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Katastru
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 
URZĄD MIEJSKI W GOLINIE ul. Nowa 1 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GEODEZJA I KATASTRY tel/fax (63) 241-80-95 wew. 242 Podział nieruchomości Podstawa prawna: I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o podział nieruchomości II. OPŁATY: Nie pobiera się.