Usuwanie wyrobów zawierających azbest

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
OCHRONA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO

tel/fax (63) 241-80-95   wew. 251
 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2020

 

PROGRAM realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie

 


 Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w  roku 2020"
 
 
 
 
Niezbędne dokumenty:
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku wraz z załącznikiem -(oświadczeniem) przez osobę fizyczną będącą właścicielem nieruchomości (oraz współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli są)  położonej na terenie jednej z 14 gmin powiatu konińskiego bądź posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości.

Jednocześnie przy zamiarze wymiany dachu na nowy, bez zmiany konstrukcji, należy dokonać zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa. W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

Opłata skarbowa:
Brak opłaty skarbowej
     
 
Termin realizacji:
Realizacja „Programu..." w danym roku kalendarzowym kończy się z dniem 31 grudnia.
 
Tryb odwoławczy:
brak
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Starostwo Powiatowe w Koninie
Agnieszka Rączka - podinspektor ds. ochrony środowiska 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
tel. +48 / 63/ 240 32 39