Jesteś tutaj:   

2019

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W GOLINIE ul. Nowa 1 
Podatki i opłaty lokalne      tel. (63) 241 80 95  wew. 244, 245

 
 
Wzory formularzy informacji oraz deklaracji stosowanych w wymiarze i poborze podatków
 
Wzory formularzy informacji oraz deklaracji oraz stawki podatków

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XIII_64_2015  z dnia 26.11.2015 roku w sprawie  ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik Nr 1- podatek rolny (deklaracja)
Załącznik Nr 2 - podatek rolny (informacja)
Załącznik Nr 3 - podatek leśny (deklaracja)
Załącznik Nr 4 - podatek leśny (informacja)
Załącznik Nr 5 - podatek od nieruchomości (deklaracja)
Załącznik Nr 6 - podatek od nieruchomości (informacja)

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  LXII/336/2018  z dnia 15 listopada 2018 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała nr LXII/337/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

      

Uchwała w sprawie podatku leśnego nie była podejmowana ze względu na przyjęcie przez nasz urząd górnych stawek podatkowych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi ona 194,24  zł za 1m3 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie  nr XV/68/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI/76/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. 

Wzory formularzy informacji oraz deklaracji stosowanych w wymiarze i poborze podatku od środków transportowych
Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. z 2015 poz. 2025) z dnia 19.11.2015 roku
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 


Uchwała nr XXVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych