Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
PODATKI I OPŁATY    
tel/fax (063) 241-80-95   wew. 244,245 

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami
w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości,
leśnego 
Podstawa prawna: art. 306e Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 z późniejszymi zmianami)
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia  (wniosek powinien zawierać dane składajacego wniosek oraz w jakim celu ma być  wydane zaświadczenie)

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa

  • za zaświadczenie - 21,00  zł

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
           Do 7 dni