środa, 29 maj. Imieniny Teodozji i Magdaleny.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina 

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w 70 % na mocy podpisanej w dniu 5 sierpnia 2021 r. r. umowy pomiędzy reprezentującym Urząd Marszałkowski- p. Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim a Burmistrzem Goliny- p. Mirosławem Durczyńskim.

Projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina w zakresie budowy systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Radolinie Z terenów zielonych będą korzystali wszyscy uczniowie i nauczyciele w ramach lekcji na łonie natury. Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Wykonanie systemu retencji będzie miało korzystny wpływ na ochronę zieleni wokół budynku szkolnego a także spowoduje, że droga do szkoły oraz przedszkola będzie przyjaźniejsza dla korzystających.

Wartość projektu- 53 600,94 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego- 37 500,00 zł

Wkład własny Gminy Golina- 16 100,94 zł

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. "Deszczówka"

 

Lista wiadomości