środa, 29 maj. Imieniny Teodozji i Magdaleny.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Dwa sołectwa zrealizowały projekty w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"

 

1. Przedsięwziecie pn.: "Bawimy się w świetlicy i na farmie w Brzeźniak"

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnows Wsi 2020+"

 

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 562-590 Golina

Wartość dofinansowania: 36 376,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 5 000,00 zł,

Wkład własny środków z gminy: 19 660,37 zł,

Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 12 315,00 zł.

Cel:

Celem projektu jest zintegrowanie społeczności sołectwa Brzeźniak oraz zwiększenie aktywności jej mieszkańców. 

Zakres pracy dotyczący inwestycji zawiera:

1. otynkowanie zewnętrznej elewacji 

2. wymianę pokrycia dachowego

3. doposażenie świetlicy w krzesła i stoły 

3. zagospodarowanie placu, polegającego na jego ogrodzeniu, zakupie tematycznych urządzeń zabawowych dla dzieci, montażu drewnianej wiaty  

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Efektem realizacji projektu jest funkcyjnie zagospodarowany plac położony w centrum wsi, sprzyjający rozwojowi kontaktów społecznych. Natomiast remont świetlicy pozwolił na poprawę infrastruktury służącej celom społecznym i kulturalnym.  

 

Zdjęcia po inwestycji:

Zdjęcia przed inwestycją:

 

2. Przedsięwziecie pn.: "Dumni z historii Rosochy – odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół oraz odrestaurowanie zabytkowej pompy strażackiej"

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnows Wsi 2020+"

 

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 562-590 Golina

Wartość dofinansowania: 59 788,04 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 1 200,00 zł,

Wkład własny środków z gminy: 19 588,04 zł,

Wkład własny mieszkańców (praca ludzi i sprzętu, wkład rzeczowy): 48 444,00 zł.

Cel:

Celem projektu jest odnowienie remizy strażackiej, która pełni także funkcję świetlicy wiejskiej, odrestaurowanie zabytkowej pompy, a także zagospodarowanie placu wokół budynku. 

Zakres pracy dotyczący inwestycji zawiera:

1. Bosiko do siatkówki 

2. Remont dachu 

3. Odmalowanie sal remizy 

4. Utwardzenie placu

5. Wykonanie podestu pod pompę strażacką

6. Wykonanie ogrodzenia 

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Dzięki realizacji projektu miejsce to zyska na atrakcyjności oraz stanie się punktem skupiającym mieszkańców wsi, a także pozwoli osiągnąć wyznaczone cele i spodziewane efekty, które będą wyznacznikiem pełnej i efektywnej realizacji tego projektu.  

 

Zdjęcia po inwestycji:

 

Zdjęcia przed inwestycją:

 

Lista wiadomości