środa, 29 maj. Imieniny Teodozji i Magdaleny.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ceń co masz- nasza wieś to wspólne dziedzictwo i przyszłość


Informacja o przedsięwzięciu

 

Przedsięwzięcie pn.  „Ceń co masz- nasza wieś to wspólne dziedzictwo i przyszłość”  

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

 

Projekt ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Przyjma oraz promowanie obszarów wiejskich.

Projekt zakłada zakup  roll-up, ekranu mobilnego z rzutnikiem, podgrzewacza do hot dogów, maszyny do popcornu oraz urządzenia do waty cukrowej, które pozwolą w komfortowy sposób organizować imprezy plenerowe m.in.: festyny, spotkania rodzinne i sąsiedzkie na placu wiejskim i oraz placu znajdującym się przy remizie OSP. Poprzez zakup niezbędnego wyposażenia  możliwe będzie stworzenie warunków do lepszej integracji, kultywowania tradycji i zaangażowania mieszkańców.

Wartość dofinansowania: 3 200,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 2 686,00 zł

Wkład własny Gminy Golina:  3 000,00 zł.

Lista wiadomości