środa, 29 maj. Imieniny Teodozji i Magdaleny.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Golina

W dniu 20 grudnia 2021 r. w Golinie  Burmistrz Gminy Golina - Mirosław Durczyński i Skarbnik Goliny - Janina Adamczewska podpisali umowę o dofinansowanie zadania mającego na celu wyposażenie świetlicy środowiskowej w sprzęt multimedialny  i wyposażenie niezbędne do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionym od alkoholu. Sygnatariuszem umowy po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego byli Paulina Stochniałek i Jacek Bogusławski- Członkowie Zarządu  Województwa Wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie ma na celu podwyższenie standardu realizacji zajęć socjoterapeutycznych dla osób
w każdym wieku zmagającyh się z problemem alkoholowym, zarowno osobom uzależnionym
jak i współuzależnionym.

Zakup sprzętu multimedialnego spowoduje większe zainteresowanie terapią oraz większe zaangażowanie uczestników w terapię. Ponadto poprawi jakość pracy terapeuty oraz uatrakcyjni zajęcia.

W dniu 29 grudnia 2021 r. Burmistrz Goliny podpisał umowę z wykonawcą przedsięwzięcia firmą PAT-KOMP Informatyczna Obsługa Firm Patryk Chorzewski na realizację niniejszej inwestycji. Wartość umowy opiewa na kwotę 68 990,70 zł.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - 54 000,00 zł (78 %)

Wkład własny Gminy Golina - 14 990,70 zł (22%)

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022

Lista wiadomości