Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Golina z "lotu ptaka"

News

Golina z "lotu ptaka"

Miasto Golina Miasto Golina
Tereny otaczaj�ce miasto Tereny otaczaj�ce miasto
Pola uprawne Droga  krajowa 92
Ko�ci� �w. Jakuba Ko�ci� Matki Bo�ej Szkaplerznej
Park Miejski w Golinie Pl. Kazimierza Wielkiego
Pola otaczaj�ce miasto Pole golfowe
Stadion LZS Polonia Golina Rondo w Golinie
Ul. S�owackiego Stara Gorzelnia
Przedszkole w Golinie Gimnazjum w Golinie
Widok od strony parku Ul. Ko�ciuszki
Lasy wok� Goliny Bloki w Golinie