Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Burmistrz Goliny informuje, że w 2021 roku na terenie gminy Golina, przy udziale środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowana została inwestycja pn.:

„Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w m. Spławie, Adamów"

Koszt całkowity zadania wyniósł 293 208,63zł, z czego 246 250,00 zł stanowiła kwota dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego.