Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach jest kolejną inwestycją zrealizowaną na terenie szkoły podstawowej w Kawnicach.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w 70 % na mocy podpisanej w dniu 16 października 2020 r. umowy pomiędzy reprezentującym Urząd Marszałkowski- p. Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim a Burmistrzem Goliny- p. Mirosławem Durczyńskim.

Projekt ma na celu zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku placówki. Wody opadowe odprowadzane będą do nowego zbiornika retencyjnego i zagospodarowane na terenie szkoły do podlewania terenów zielonych. Ponadto wykonana instalacja ułatwi pielęgnację terenu. Z terenów zielonych będą korzystali wszyscy uczniowie i nauczyciele w ramach lekcji na łonie natury. Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola.  Należy dodać, że występująca roślinność okala boisko Orlik. W pobliżu znajduje się również siłownia, z której korzystają mieszkańcy sołectwa Kawnice i Węglew oraz budynek Przedszkola Publicznego. Wykonanie systemu retencji będzie miało korzystny wpływ na ochronę zieleni wokół budynku szkolnego a także spowoduje, że droga do szkoły oraz przedszkola będzie przyjaźniejsza dla korzystających.

Wartość projektu- 57 496,57 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego- 40 247,60 zł

Wkład własny Gminy Golina- 17 248,97 zł

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

w ramach programu pn. "Deszczówka"