Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4907/3/2022 z dnia 10.05.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności Urzędu Miejskiego w Golinie do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, systemu pracy zdalnej, usług cyfrowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  • Cyfryzację urzędu poprzez nabycie sprzętu i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej.
  • Analizę stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych oraz usługę doradczą.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Wartość projektu:  362 310,00 zł

Dofinansowanie:  362 310,00 zł