Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

 

 

Informacja o przedsięwzięciu

 

Przedsięwzięcie pn.  „"Lepsze warunki dla spotkań i prezentacji talentów w Spławiu”  

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

 

Projekt ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Spławie oraz promowanie obszarów wiejskich.

Projekt zakłada zakup namiotu oraz ławek, które pozwolą w bezpieczny i komfortowy sposób organizować imprezy plenerowe m.in.: festyny, spotkania rodzinne i sąsiedzkie na placu wiejskim i oraz placu znajdującym się przy remizie OSP. Poprzez zakup niezbędnego wyposażenia  możliwe będzie stworzenie warunków do lepszej integracji, kultywowania tradycji i zaangażowania mieszkańców.

Wartość dofinansowania: 3 100,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 1 000,00 zł

Wkład własny środków z gminy:  4 000,00 zł.