Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Osiem jednostek Ochotnych Straży Pożarnych z terenu gminy Golina otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Modernizacja budynków OSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Projekty obejmowały zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach straży, których w efekcie łączna moc instalacji wyniosła 34,46 kW .
Dzięki dofinansowaniu z budżetu WFOŚiGW Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały wsparcie w realizacji następujących przedsięwzięć:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,7kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamowie w kwocie łącznej 23 542,20 zł z czego 21 187,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,62kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie w kwocie łącznej 27 606,12 zł z czego 22 805,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,7 kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach w kwocie łącznej 23 542,20 zł z czego 19 044,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,7 kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy w kwocie łącznej 23 500,00 zł z czego 22 805,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Przyjmie zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,62kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyjmie w kwocie łącznej 27 606,12 zł z czego 22 805,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Rososze zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,7 kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososze w kwocie łącznej 23 500,00 zł z czego 19 044,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Spławiu zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,62kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Spławiu w kwocie łącznej 27 601,20 zł z czego 24 105,00,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu
• Ochotnicza Straż Pożarna w Węglewie zrealizowała inwestycję pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,7kW na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie w kwocie łącznej 23 500,00 zł z czego 20 344,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu

Inwestycje zostały wykonane przez firmy:
• P.P.H.U. POLMARK Marek Bojarski z siedzibą w Koninie
oraz
• ZIELONA-ENERGIA.COM Klimczyk, Fonfara Sp. J. z siedzibą w Częstochowie