Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

  

 

Informacja o przedsięwzięciu

Przedsięwzięcie pn.  OZE wśród nas - konkurs plastyczno-fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Golina oraz Rodzinny Piknik Ekologiczny” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie konkursu plastycznego wśród uczniów klas 1-3
i konkursu fotograficznego wśród uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych z terenu gm. Golina
nt. odnawialnych źródeł energii, który ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy/informacji nt. form odnawialnych źródeł energii.

Cele szczegółowe:

1.       Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026, Cel Operacyjny 2.1 "Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych".

2.       Rozwijanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem  
i całą przyrodą.

3.       Promowanie odnawialnych źródeł energii czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, ciepła Ziemi.

4.       Wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.

5.       Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

 

Konkurs zostanie poprzedzony lekcją informacyjno-edukacyjną nt. odnawialnych źródeł energii w każdej klasie (od I kl. do VI kl.) szkoły podstawowej na terenie gm. Golina.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego, który odbędzie się w październiku br.

Efekty:

Efektem przeprowadzonych działań będzie podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych  z terenu gm. Golina, w szczególności zapoznanie tejże grupy odbiorców z formami odnawialnych źródeł energii. Formą uświadomienia mieszkańców o korzyściach płynących z korzystania z form odnawialnych źródeł energii będzie wystawa prac plastycznych oraz fotografii uczniów biorących udział w konkursie, oraz plakaty.