Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Burmistrz Goliny informuje , że w 2019 roku na terenie gminy Golina , przy udziale środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowana została inwestycja pn.:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości  4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Spławie” o długości 0,78km.

Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego stanowi kwota  241 600,00 zł.

Natomiast koszt robót budowlanych wyniósł 350 847,00zł, a koszt całkowity budowy 365 947,07 zł.

Informacja do pobrania.