Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Bohaterów II Wojny Światowej” mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej i dwóch dróg wyższej kategorii poprzez zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową drogi o długości 0,267km  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach operacji została zrealizowana gminna droga asfaltowa szerokości 6m długości 267 m wraz z chodnikami i wjazdami oraz poboczami. Znacząco poprawiła komfort komunikacji, ułatwiając  mieszkańcom dostępność do obiektów użyteczności  publicznej jak i wyjazd na drogi powiatowe  wyższej kategorii.