Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Golina ul. Generała Sikorskiego” mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej i drogi wyższej kategorii poprzez zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową drogi o długości 0,200km  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

W ramach operacji została zrealizowana  gminna droga asfaltowa o szerokości 6m długości 200 m wraz z chodnikami i wjazdami oraz poboczami. Znacząco poprawiła komfort komunikacji, ułatwiając mieszkańcom dostępność do obiektów użyteczności publicznej jak i wyjazd na drogi powiatowe wyższej kategorii.