Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Operacja pn. Przebudowa świetlicy OSP Adamów polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania mająca na celu wzrost integracji i aktywności mieszkańców opartej o bazę kulturalną LGD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość projektu to  50 359,60 zł.

Efektem planowanej operacji jest wzrost liczby osób odwiedzających Świetlicę Wiejską w Adamowie, wzrost poziomu integracji i aktywności mieszkańców i lokalnych organizacji.

Przedmiotem projektu była przebudowa  świetlicy wiejskiej OSP Adamów polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. Zakres robót: 1. Instalowanie kotłów  2. Instalowanie centralnegoogrzewania - rurociągi 3. Instalowanie centralnegoogrzewania - armatura 4. Instalowanie centralnegoogrzewania - aparaty grzewcze 5. Instalowanie centralnego ogrzewania - próby 6. Instalowanie centralnegoogrzewania - roboty pomocnicze.

Realizacja operacji przyczyniła się do wzrostu liczby osób odwiedzających Świetlicę Wiejską w Adamowie, pozytywnie wpłynęła na wzrost poziomu integracji i aktywności mieszkańców i lokalnych organizacji, tj. OSP, KGW, itp., przyczyniła się do wzrostu liczby uczestników wydarzeń kulturalnych, co pozytywnie wpłynęło na zachowanie tożsamości kulturowej a jednocześnie będzie stanowiło promocję lokalnego dziedzictwa obszaru LGD.