Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

  

Informacja o przedsięwzięciu

Przedsięwzięcie pn.  „Przyjma- nasza wieś, nasza wspólna sprawa" dofinansowano ze środków  budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach IX edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"

 

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Celem projektu jest poprawa estetyki miejscowości oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez realizację zadania związanego z modernizacją remizy OSP, a także przygotowanie placu za remizą na potrzeby integracji, zabawy, spotkań, organizacji imprez kulturalnych.

Wartość projektu: 45 854,66 zł 

Wysokość dofinansowania 22021,00 zł 

Przedmiotem projektu jest modernizacja remizy OSP w Przyjmie , a także adaptacja placu przy budynku na potrzeby kulturalne. Zakres robót obejmuje odświeżenie elewacji budynku remizy, wymianę drzwi zewnętrznych,, wykonanie modernizacji budynku gospodarczego, malowanie wnętrza remizy oraz wymianę oświetlenia, wykonanie podestu z kostki brukowej przy budynku remizy, wytyczenie placu i wykonanie ogniska na terenie przylegającym do OSP. Ponadto w ramach projektu zostanie wyposażone zaplecze kuchenne poprzez zakup zmywarki.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost organizowanych wydarzeń kulturalnych, co pozytywnie wpłynie na zachowanie tożsamości kulturowej a jednocześnie będzie stanowił promocję lokalnego dziedzictwa obszaru.