Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

GMINA GOLINA informuje o zrealizowaniu w  roku 2019 zadania partnerskiego 

STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

NA TERENIE KONIŃSKIEGO OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI - II etap

 

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020,

Działanie 3.3 Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

 

Okres realizacji projektu         30.08.2019 – 21.01.2021

 

Całkowita wartość projektu       6 254 134,36 zł

Koszty kwalifikowane                4 690 043,69 zł

Kwota dofinansowania              3 986 537,13 zł

Wkład własny                              2 267 597,23 zł

Gmina Golina  w ramach projektu dokonała przebudowy pobocza na  ciągi pieszo- rowerowe o szerokości 2,5 m w następujących lokalizacjach:

- ul. Chrobrego w Golinie odcinek o długości 151,5 m

-ul. Kilińskiego w  Golinie odcinek o długości 130 m

-ul. Kościelna  w Golinie odcinek o długości 140 m

- ul. Cmentarna w Golinie odcinek o długości 312 m

Łączna długość  wybudowanych ścieżek wyniosła  0,73 km o wartości robót w zakresie umownym 463 706,12 zł  w tym  koszty kwalifikowane stanowią  kwotę 352 411,32 zł i  dofinansowanie ze środków  UE  -  299 549,62 zł.

Powyższe realizacje poprawiają mobilność, pozwolą na bezpieczne podróżowanie rowerem w obrębie miasta i gminy, łączą i wydłużą trasy rowerowe na terenie gminy Golina.