Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Informacja o przedsięwzięciu

Przedsięwzięcie pn.  „Wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Beneficjent: Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Cel projektu:

Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczych Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz Szkoły Podstawowej w Golinie w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne tj. gry planszowe, puzzle, domina oraz stacje pogody.

Cele szczegółowe:

1.       Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026, Cel Operacyjny 2.1 "Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych".

2.       Rozwijanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem  
i całą przyrodą.

3.       Promowanie odnawialnych źródeł energii czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, ciepła Ziemi.

4.       Wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.

5.   Umożliwienie pedagogom poszerzenia kwalifikacji w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół.

Zakup i dostawa wyposażenia odbędzie się do 30 listopada 2020 r. 

Efekty:

Efektem ekologicznym będzie podniesienie świadomości oraz wiedzy nt. zachowań ekologicznych,  funkcjonowania przyrody, ochrony przyrody wśród uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach i Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie.