Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyjmie zrealizowała przedsięwzięcie pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyjmie.

Wyposażenie OSP w Przyjmie w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy zwiększyło możliwość ochrony środowiska, zwłaszcza obszarów chronionych, w tym NATURA 2000, przyczyniło się do redukcji emisji do atmosfery toksycznych produktów spalania: H2S, SO2, CO2, CO, NOx w przypadku pożarów oraz ochrony przed skażeniem powietrza, wody i gleby na skutek przedostania się do środowiska różnych substancji, w tym niebezpiecznych. Realizacja inwestycji pozwoliła na szybsze i skuteczniejsze podjęcie akcji ratowniczych co przełożyło się na możliwość lepszej ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania ich degradacji. Dodatkowo skrócenie czasu podjęcia akcji ograniczyło długość oddziaływania zagrożeń na środowisko naturalne.

Przedsięwzięcie dofinansowano z:

-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 110 000,00zł,

-Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 250 000,00zł

-budżtu Gminy Golina w wysokości 389 771,00zł, 

-budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyjmie w wysokości 10 000,00zł