Sobota, 13 kwiecień. Imieniny Przemysława i Hermenegildy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

2 stycznia 2023 roku rusza akcja usuwania azbestu

Powiat Koniński w 2023 r. po raz siedemnasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu. Od początku, celem „Programu usuwania azbestu…” jest pomoc osobom fizycznym posiadającym nieruchomość w powiecie konińskim w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych.

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest będzie trwał od dnia 2 stycznia do 16 stycznia 2023 r. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelaria ogólnej Starostwa Powiatowego w Koninie lub na skrzynkę podawczą ePUAP.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie.

Przedsięwzięcie pn. „Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2023” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.