Sobota, 13 kwiecień. Imieniny Przemysława i Hermenegildy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Szanowni mieszkańcy gminy Golina!

W związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczącymi nieprzyjemnych zapachów dochodzących z przepompowni ścieków i podejrzeniami nielegalnego przepompowywania ścieków do sieci kanalizacyjnej, zmuszeni jesteśmy do podjęcia wszelkich działań mających na celu ukrócenie tego typu procederów. 

Informujmy, że na terenie naszej gminy będą odbywały się regularne kontrole, a każde takie zachowanie będzie surowo karane.

Nielegalne podłączenie do kanalizacji sanitarnej, jak również zrzut ścieków bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej są bezwzględnie zabronione i grożą wysoką karą grzywny!

Apelujemy o podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - jest to nasz przywilej ale również obowiązek!