Sobota, 13 kwiecień. Imieniny Przemysława i Hermenegildy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

24.06.1962 r. (Włocławek) – 24.06.2022 r. (Golina)

Diamentowy jubileusz Księdza Prałata

„Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością mu odpowiada”.  Te słowa wypowiedziane niegdyś przez św. Jana Pawła II doskonale oddają podniosły charakter parafialnej uroczystości, która odbyła się 26 czerwca w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie. Tego dnia ks. prałat Marian Górski – wieloletni proboszcz, dziekan, a obecnie senior, świętował diamentowy jubileusz święceń kapłańskich. Sakrament ten przyjął 24 czerwca 1962 r. w Bazylice Katedralnej we Włocławku przez posługę ks. bpa Antoniego Pawłowskiego.

Z tej to właśnie tak wyjątkowej okazji nasz Dostojny Jubilat koncelebrował wraz z proboszczem ks. dziekanem Andrzejem Urbańskim, pochodzącym z Goliny ks. kanonikiem Ryszardem Nowickim i wikariuszem ks. Arturem Kazeckim dziękczynną Mszę św. Była ona uroczystym „Te Deum laudamus” za 60 lat posługi na niwie Bożej w diecezji włocławskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Słowo powitania i swoje życzenia na początku wyraził ks. dziekan. Homilię wygłosił ksiądz wikariusz.
W okolicznościowym słowie skierowanym do zgromadzonych wiernych kaznodzieja przypomniał o drodze powołania, tajemnicy kapłaństwa oraz pracy duszpasterskiej Księdza Prałata. Następnie w modlitwie wiernych zanoszono prośby w intencji kapłana obchodzącego swoje święto. Po Komunii św. na ręce Jubilata złożono liczne wiązanki kwiatów oraz symboliczne podarunki. Ich dopełnieniem były słowa wdzięczności i życzeń na kolejne lata posługi w Kościele, i parafii wypowiedziane m.in. przez: ministrantów, dzieci, wspólnotę młodzieży, chór parafialny, członkinie kół różańcowych, Siostry Opatrzności Bożej oraz burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego w asyście Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej Anny Kapturskiej i Przewodniczącej Rady Powiatu Konińskiego Żanetty Matlewskiej.

Podczas uroczystości nie zabrakło też gromkiego „Sto lat”. Cała Eucharystia miała specjalną oprawę liturgiczną i muzyczną, o którą zadbali wspólnie organistka s. Teresa Trzaskalska CSDP oraz Młodzieżowa Orkiestra Górnicza Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie pod batutą kapelmistrza Mirosława Pacześnego w tle przepięknej dekoracji autorstwa zakrystianki s. Urszuli Job CSDP. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Prałat wyraził swoje podziękowania oraz udzielił jubileuszowego błogosławieństwa. Po Eucharystii odbył się minikoncert wspomnianej wyżej orkiestry dla Czcigodnego Jubilata. Uroczystość miała podniosły, a zarazem wymowny charakter. Na pewno w niezapomniany sposób zapisała się w pamięci Księdza Prałata i parafian.

Szczęść Boże Księże Prałacie w dalszej drodze kapłańskiej oraz gorliwej i bardzo oddanej posłudze naszej parafii !

                                                              ***

Z życiorysu Dostojnego Jubilata…

Ks. prałat Marian Górski – syn Weroniki i Stefana, pochodzi z Pyzdr (dekanat zagórowski). Urodził się 27.01.1936 r. Zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. W 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ówczesnego ordynariusza włocławskiego ks. bpa Antoniego Pawłowskiego. Będąc wikariuszem, pracował m.in. w:  Męce Księżej (Sieradz), Bądkowie, Kramsku, Kowalu, Działyniu, Błaszkach, Słupcy i Włocławku. Pierwszą samodzielną placówką proboszczowską ks. prałata Mariana Górskiego była parafia Grochowy, potem Piotrków Kujawski i od 7.08.1996 r. Golina. W marcu 2004 r. po zmianach administracyjnych w Kościele po ponad 40 latach służby w diecezji włocławskiej, został wraz z ówczesnymi wikariuszami ks. Andrzejem Głogowskim i ks. Mariuszem Granicznym, inkardynowany do archidiecezji gnieźnieńskiej. Zgodnie z dekretem, który wszedł w życie 25 czerwca 2011 r. ówczesny prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk zwolnił ks. prałata Mariana Górskiego z funkcji proboszcza i dziekana golińskiego. Z tym też dniem wspomniany kapłan został przeniesiony w stan spoczynku. O tego momentu Ksiądz Prałat jest w golińskiej parafii seniorem. Od 11 lat wiernie i niestrudzenie wspiera miejscowych duszpasterzy w celebrowaniu Mszy św. oraz Sakramencie Pokuty i Pojednania. Czynnie też uczestniczy w „życiu” parafii i dekanatu golińskiego, z którymi to związany jest prawie 26 lat.

Warto wspomnieć, że Ksiądz Prałat przez blisko 25 lat uczył religii. Był wizytatorem katechetycznym i kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Pełnił też funkcję dziekana piotrkowskiego, a potem do czasu przejścia na emeryturę zarządzał dekanatem golińskim. Od 1993 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Sieradzkiej, a od 1997 r. kapelanem Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.

W dodatku…

22 czerwca ks. prałat Marian Górski wspólnie z kapłanami z rocznika ks. kan. Józefem Wargą (dawny proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy) i ks. kan. Tadeuszem Skoniecznym (wcześniejszy proboszcz w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem) uczestniczył w Gnieźnie w dziękczynnej koncelebrowanej Mszy św. z prymasem Polski ks. abp. Wojciechem Polakiem i ks. abp. seniorem Józefem Kowalczykiem.

                                                                                                                        Przemysław Ciesielski