Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Dodatek elektryczny - wniosek od 1 grudnia 2022

Dodatek elektryczny 1000 i 1500 zł przewidziany jest dla tych, którzy jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, w tym pompy ciepła. Dopłata do ogrzewania prądem nie przysługuje jednak wszystkim ogrzewającym swoje domy energią elektryczną.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej weszła w życie 3 listopada 2022.

Ustawa wprowadza jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.

Ustawa przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!

Właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Wniosek o dodatek elektryczny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, Plac Kazimierza Wlk. 10, 62-590 Golina, wejście od strony Placu Kazimierza Wlk., w godzinach pracy ośrodka.
Wniosek można złożyć osobiście, wysłać na adres MOPS za pośrednictwem poczty lub złożyć online. Urzędnicy zweryfikują poprawność składanego formularza.

Wniosek o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane i pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dodatek elektryczny możliwe jest za pośrednictwem ePUAP. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego online to załącznik do listu podpisanego profilem zaufanym. Trzeba więc przygotować go samodzielnie na komputerze poza ePUAP - w programie Word lub PDF, następnie dołączyć do pisma ogólnego - „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek elektryczny przez gminę wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 marca 2023 roku.

Wzór wniosku

https://www.gov.pl/photo/format/f113f086-d988-4997-bacb-9ac2e5fc098e/resolution/1460x616