Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Gmina EkoZaangażowana

30 listopada b.r. w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich miała miejsce Gala podsumowująca ranking konkursu „Ekologiczna Gmina”.

Gmina Golina została wyróżniona w trzech kategoriach: Eko aktywny Wielkopolanin, „Czyste powietrze”, Gmina EkoZaangażowana. Największy sukces odniosła w kategorii Gmina EkoZaangażowana, zajmując I. miejsce w rankingu. Kategoria ta brała pod uwagę sumę wartości wypłaconych środków na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez wszystkie podmioty na terenie gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017-2021.

W trakcie Gali – Burmistrz Goliny jako laureat w jednej z kategorii wziął także udział w debacie, mówiąc o tym jakie projekty gmina realizowała przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w ramach innych źródeł finansowych, które służyły poprawie ochrony środowiska. Ranking powstał przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Docenieni zostaliśmy, m.in. za realizację projektu „Ścieżka edukacyjno -przyrodnicza w Radolinie”, „Doposażenie pracowni przyrodniczych szkół w sprzęt edukacyjny”, „Zakup samochodów specjalistyczno – ratowniczych” , Rodzinny Piknik Ekologiczny”, „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej”, „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Golina”.