Sobota, 13 kwiecień. Imieniny Przemysława i Hermenegildy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Uwaga Mieszkańcy gminy Golina

Występują trudności związane z zakupem węgla od gminy Golina na preferencyjnych warunkach (w cenie 2.000 zł za tonę). Mieszkańcy gminy muszą poczekać na zakup węgla na preferencyjnych warunkach.

Wynika to z faktu, że występuje ograniczona dostępność węgla na terminalu zarządzanym przez firmę Polska Grupa Energetyczna sp. z o.o. w Krakowie, z którą gmina Golina 1 grudnia 2022 r. podpisała umowę na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych.

Zgodnie ze zgłaszanym przez mieszkańców gminy Golina zapotrzebowaniem gmina Golina złożyła w PGE zamówienie na 1500 ton węgla. Do dnia 29 grudnia firmy prowadzące dystrybucję węgla wydały mieszkańcom gminy 425 ton węgla. W dniach
29-30.12.2022 r.  PGE zagwarantowało możliwość odbioru węgla w ilości 75 ton węgla, kolejne dostawy przewidziane są w 2023 roku.

W 2022 roku z zamówionych 1500 ton węgla gmina zakupi 500 ton węgla. Zapotrzebowanie na węgiel wynikające z pozytywnie zweryfikowanych wniosków to ok. 1800 ton węgla.

O możliwości zakupu węgla pracownicy Urzędu Miejskiego w Golinie informują mieszkańców gminy Golina telefonicznie dzwoniąc na wskazany we wniosku nr telefonu (po pozytywnym zweryfikowaniu i rozpatrzeniu wniosku o preferencyjny zakup węgla), decyduje kolejność złożenia wniosku w MOPS.

Odbiór węgla jest możliwy po dokonaniu wpłaty za zakup węgla na podstawie wystawionej przez gminę Golina faktury VAT. Po potwierdzeniu wpłaty mieszkaniec ma możliwość odbioru węgla we wskazanym przez gminę punkcie dystrybucji.

Dystrybucją węgla na terenie gminy Golina zajmują się następujące firmy:

  1. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Golinie, ul. Strażacka 4, 62-590 Golina.
  2. EKOWIT Damian Witasik, z siedzibą w Węglewie Kolonia, ul. Bursztynowa 64, 62-590 Golina.
  3. ADEX - Dystrybucja Węgla Adam Wiśniewski, skład Golina, ul. Wolności 38, 62-590 Golina.

Mieszkańcy gminy mogą w dalszym ciągu składać wnioski o preferencyjny zakup węgla w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie.

Zmieniły się zasady dotyczące limitów na preferencyjny zakup węgla. Limit 3 ton dla gospodarstwa domowego pierwotnie był rozłożony na dwie transze po 1,5 tony – jedna przypadała na czas do końca 2022 roku, kolejna miała być wykorzystana w 2023 roku. Teraz zakupy można zaplanować elastycznie. Niewykorzystany w 2022 r. limit na preferencyjny zakup węgla może zostać przeniesiony na 2023 rok. Osoby uprawnione do dokonania takiego zakupu nie muszą kupować węgla w maksymalnej ilości dostępnego limitu z obawy przed utratą prawa do takiego zakupu. Tak wynika z nowelizacji przepisów, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r.