Sobota, 13 kwiecień. Imieniny Przemysława i Hermenegildy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Mieszkańcy gminy Golina mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r.

Nie wszyscy chętni mieszkańcy gminy  mieli możliwość zakupu węgla od gminy w 2022 roku. Do gminy dotarła cześć zamówionego węgla, która została rozdysponowana wśród mieszkańców wg kolejności składania wniosków o zakup węgla. Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie kupiły węgla w 2022 roku, będą mogły kupić go w 2023 roku.  

Węgiel w preferencyjnej cenie 2.000,00 zł brutto za tonę będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego, tj. (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania.
Cena węgla nie obejmuje kosztu transportu z miejsca składowania do danego gospodarstwa domowego.

Ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z ustawą to maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz maksymalnie 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Osoby, które nie nabyły węgla w 2022 roku będą uprawnione po 1 stycznia 2023 roku do zakupu niewykorzystanej ilości, czyli maksymalnie 3 ton.

Jak i gdzie złożyć wniosek:

  • osobiście – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, Pl. Kazimierza Wlk. 10 (wejście od Pl. Kazimierza Wlk.) w godzinach pracy środka 7.30-15.30,
  • dodatkowo wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – przy czym należy zwrócić szczególną uwagę aby załączony do nich plik zawierający właściwą treść wniosku (doc, docx, pdf) został podpisany kwalifikowanym podpisem elektroniczny lub potwierdzony za pośrednictwem profilu zaufanego.

Wzór wniosku do pobrania: