Niedziela, 25 luty. Imieniny Wiktora i Cezarego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Preferencyjna sprzedaż węgla przez gminę Golina w cenie 2.000 zł za tonę

Gmina Golina 7 listopada 2022 r. przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

1 grudnia 2022 r. została zawarta umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z firmą PGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, która sprzedaje gminie Golina węgiel importowany z Kolumbii. 

Od dnia 9 listopada 2022 r. mieszkańcy gminy Golina mają możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny węgla w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Golinie Pl. Kazimierza Wlk. 10, (wejście od strony Placu Kazimierza Wlk.), w godzinach pracy ośrodka.

Można nabyć następujące rodzaje/sortymenty węgla:

-       groszek od 8 mm do 25 mm,
-      
orzech pow. 25 mm

Do pobrania:
Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych PDF, doc

Warunkiem koniecznym do zakupu węgla jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie określonych warunków. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych.

O wyniku weryfikacji i rozpatrzeniu wniosku pracownicy Urzędu Miejskiego w Golinie będą informowali każdego wnioskodawcę telefonicznie na wskazany we wniosku nr telefonu. Odbiór węgla jest możliwy po dokonaniu wpłaty za zakup węgla na podstawie wystawionej przez gminę Golina faktury VAT. Po potwierdzeniu wpłaty mieszkaniec ma możliwość odbioru węgla we wskazanym przez gminę punkcie dystrybucji.

Dystrybucją węgla na terenie gminy Golina zajmują się następujące firmy:

1)     Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Golinie, ul. Strażacka 4, 62-590 Golina;
2)     EKOWIT Damian Witasik, z siedzibą w Węglewie Kolonia, ul. Bursztynowa 64, 62-590 Golina;
3)     ADEX - Dystrybucja Węgla Adam Wiśniewski, skład Golina, ul. Wolności 38, 62-590 Golina.

W ramach zakupu preferencyjnego można nabyć maksymalnie 1,5 tony węgla w terminie do 31 grudnia 2022 r. oraz taką samą ilość na kolejny złożony wniosek od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit dla okresu od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj. otrzymała dodatek węglowy lub ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę lub spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych.

Anna Paszek
Sekretarz Goliny