Sobota, 13 kwiecień. Imieniny Przemysława i Hermenegildy.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą LI/319/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 listopada 2022r., od 1 stycznia 2023 r. ulegają zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 22,00 zł od osoby miesięcznie - w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny (osobom posiadającym kompostownik przysługuje ulga 1,00 zł od osoby miesięcznie),
  • 66,00 zł od osoby miesięcznie -  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów (odpady zbierane w sposób nieselektywny).

Zawiadomienia o zmianie stawki będą dostarczane do Państwa wraz z Decyzją podatkową.

 

  Mirosław Durczyński
Burmistrz Goliny